Τροφοδοτικά των δημοφιλέστερων επίγειων δεκτών της αγοράς LEGENT

 

Τροφοδοτικά LEGENT HD7 – HD8

 

 

Τροφοδοτικά LEGENT HEV1 – HD10

 

 

Τροφοδοτικά LEGENT HD-SE

Κατηγορίες: ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

el