Καλώδιο κεραίας RF (αρσενικό-θηλυκό) S100 για σύνδεση Τηλεόρασης/Αποκωδικοποιητή με την πρίζα του κεραιοσυστήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προέκταση σε ήδη υπάρχον καλώδιο κεραίας.

 

 

Καλώδιο κεραίας RF (αρσενικό-θηλυκό) S100/1,5m

 

 

 

Καλώδιο κεραίας RF (αρσενικό-θηλυκό) S100/2,5m

 

 

 

Καλώδιο κεραίας RF (αρσενικό-θηλυκό) S100/5m

 

 

 

Καλώδιο κεραίας RF (αρσενικό-θηλυκό) S100/10m

Κατηγορίες: ΚΑΛΩΔΙΑ

el